logogray

varer =
Handlevogn
Sum totalt =

Jordfeil på hytta når toalettet brukes

Når jordfeilen oppstår når toalettet er i drift skal du gjøre følgende:

  1. Prøv å sett i gang toalettet flere ganger, det kan være fuktighet som har krøpet inn i elektronikken og som kan forsvinne når toalettet varmes opp. Dette gjelder spesielt hvis toalettet har vært ubrukt over tid. Hjelper ikke dette, eller hvis jordfeilen oppstår når toalettet har vært i bruk over tid kan du gjøre følgende.
  2. Koble ut andre forbrukere som vannpumper, kjøleskap etc. – prøv så på nytt.
  3. Hjelper ikke dette, prøv å kjør toalettet på en annen jordet kurs.
  4. Hjelper ikke dette er det sannsynlig at toalettet feiler på grunn av jordfeil i varmekolbe.
  5. Kontakt nærmeste forhandler, oversikten finner du her...

NB: Under prosessen med å finne ut disse momentene må toalettet holdes under oppsikt, ingen må bruke toalettet. Start toalettet ”tørt” under disse forsøkene – IKKE LEGG OPPI POSE.  

Aktiviteter

Følg Cinderella

Utviklet av FlashMedia AS